Chính sách bảo mật của chúng tôi
Chính sách quyền riêng tư này mô tả các hoạt động bảo vệ dữ liệu. Pure Skill (“Pure Skill”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập và sử dụng về bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web PureSkill.co. , ứng dụng di động hoặc dịch vụ trực tuyến hoặc di động khác liên kết đến hoặc trình bày Chính sách bảo mật này. Chúng tôi gọi chung tất cả dịch vụ và sản phẩm này là Dịch vụ
VUI LÒNG ĐỌC CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY CẨN THẬN ĐỂ HIỂU CÁCH CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ.
Chính sách bảo mật này chứa các phần sau:
1. Sự chấp thuận
Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân và sử dụng website thương mại điện tử bán hàng pureskill.co (sau đây gọi tắt là “PureSkill.co” hoặc “PureSkill”), bạn đồng ý rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách Bảo Mật (Chính Sách) này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản tại Chính Sách này, bạn dừng cung cấp thông tin cho PureSkill bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 6 dưới đây. PureSkill bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. PureSkill khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.
2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi
Việc thu thập dữ liệu trên PureSkill.co sẽ bao gồm như được quy định tại mục 3 dưới đây. Đây là các thông tin mà Pure Skill cần bạn cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Pure Skill liên hệ xác nhận khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ trên PureSkill.co nhằm đảm bảo quyền lợi cho bạn – người tiêu dùng. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về việc bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, số điện thoại đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm thông báo kịp thời cho PureSkill.co về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
Đặt hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn.
Duy trì tài khoản: để tạo và duy trì tài khoản của bạn trên PureSkill.co
Đánh giá xu hướng của khách hàng: PureSkill tổng hợp và đánh giá các thông tin thu thập được để thấy được mối quan tâm của bạn về các dịch vụ trên PureSkill.co cũng như những ý kiến đóng góp của bạn nhằm hướng tới xây dựng một dịch vụ có chất lượng hơn đối với tất cả các bạn – khách hàng của Pure Skill.
3. Thông tin và cách thức thu thập thông tin
Thông tin bạn cung cấp cho Pure Skill
PureSkill thu thập thông tin về bạn thông qua các phương tiện được quy định trong Chính Sách này. Xin lưu ý rằng để có thể cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất cho bạn, PureSkill sẽ yêu cầu bạn cung cấp những loại thông tin mà theo PureSkill bắt buộc phải có. Trường hợp bạn không cung cấp cho PureSkill thông tin đó hoặc yêu cầu PureSkill xóa thông tin đó thì rất có thể bạn sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của PureSkill nữa. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về việc bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, số điện thoại đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm thông báo kịp thời cho PureSkill.co về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
PureSkill thu thập thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho PureSkill, bao gồm nhưng không giới hạn như:
Thông tin cá nhân
Khi bạn sử dụng (các) dịch vụ của PureSkill, một số chỗ có thể sẽ không không yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng trực tiếp bạn theo tên (chẳng hạn như nếu bạn chọn duyệt trang web mà không đăng nhập), các loại thông tin cụ thể PureSkill thu thập sẽ phụ thuộc vào Dịch vụ mà bạn sử dụng, cách bạn sử dụng chúng và thông tin bạn chọn để cung cấp. Các loại dữ liệu PureSkill thu thập trực tiếp từ bạn bao gồm:
Thông tin về người khác
Nếu bạn yêu cầu cung cấp dịch vụ cho một người khác không phải là chính bạn (chẳng hạn như người nhận quà tặng, khóa học), PureSkill sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp về người đó để hoàn thành việc cung cấp dịch vụ của mình.
Thông tin về người khác
Trong quá trình sử dụng dịch vụ do PureSkill cung cấp, PureSkill sẽ thu thập thông tin nhất định như được quy định dưới đây. PureSkill và các bên cung cấp dịch vụ cho PureSkill có thể sử dụng nhiều công nghệ, bao gồm cookie và các công cụ tương tự, để hỗ trợ thu thập thông tin này.
Website
Khi bạn sử dụng website, PureSkill sẽ thu thập và phân tích thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, hệ điều hành, thuộc tính phần mềm và phần cứng (bao gồm ID thiết bị) giới thiệu và thoát các trang và URL, số lần nhấp, trang được xem và thứ tự của các trang đó, ngày và thời gian sử dụng, nội dung được xem, tổng số phút đã xem, nhật ký lỗi và thông tin tương tự khác về cách bạn sử dụng trang web.
Ứng dụng di động
Khi bạn sử dụng ứng dụng hoặc phần mềm di động (đang trong giai đoạn thử nghiệm), PureSkill sẽ tự động thu thập một số thông tin nhất định về điện thoại di động, máy tính bảng hoặc máy tính được sử dụng để truy cập ứng dụng, bao gồm số nhận dạng thiết bị, địa chỉ IP, hệ điều hành, phiên bản, nhà cung cấp dịch vụ Internet, loại trình duyệt, tên miền và thông tin tương tự khác, cho dù bạn cập nhật ứng dụng, ngày và giờ sử dụng, nội dung đã xem, tổng số phút đã xem, nhật ký lỗi và thông tin tương tự khác về cách bạn sử dụng ứng dụng.
Thông tin địa điểm
Khi bạn sử dụng Dịch vụ, PureSkill và nhà cung cấp dịch vụ của PureSkill có thể tự động thu thập thông tin vị trí chung (ví dụ: địa chỉ IP, thành phố/quận và mã bưu chính được liên kết với địa chỉ IP) từ máy tính hoặc thiết bị di động của bạn.
Thông tin PureSkill thu thập từ phương tiện truyền thông xã hội và các nền tảng nội dung khác
Nếu bạn truy cập Dịch vụ thông qua kết nối hoặc đăng nhập của bên thứ ba (ví dụ: thông qua mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter,…), bạn đã cho phép PureSkill truy cập và lưu trữ một số thông tin nhất định từ hồ sơ mạng xã hội của bạn. Điều này có thể bao gồm tên, giới tính, ảnh đại diện, số lượt thích của bạn và các đăng ký và danh sách bạn bè của bạn, tùy thuộc vào cài đặt của bạn trên các dịch vụ đó. Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin này, hãy dừng sử dụng kết nối mạng xã hội để truy cập Dịch vụ. Để biết mô tả về cách các trang web mạng xã hội xử lý thông tin của bạn, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của bên thứ ba đó, điều này có thể cho phép bạn sửa đổi cài đặt quyền riêng tư của mình. Bạn cũng có thể có tùy chọn đăng các hoạt động Dịch vụ của mình lên Dịch vụ mạng xã hội khi bạn truy cập nội dung thông qua Dịch vụ (ví dụ: bạn có thể đăng lên Facebook mà bạn đã đăng ký một lớp học trên Dịch vụ). Bạn thừa nhận rằng nếu bạn chọn sử dụng tính năng này, bạn bè, người theo dõi và người đăng ký của bạn trên bất kỳ dịch vụ mạng xã hội nào bạn đã bật sẽ có thể xem hoạt động đó.
Thông tin PureSkill thu thập từ người khác, bên thứ ba
PureSkill có thể nhận thêm thông tin như thông tin nhân khẩu học và thống kê từ các bên thứ ba, chẳng hạn như đối tác kinh doanh, nhà tiếp thị, nhà nghiên cứu, nhà phân tích và các bên khác mà PureSkill có thể gán cho bạn dựa trên sự phân công của bạn cho các nhóm thống kê nhất định. PureSkill sử dụng thông tin này để bổ sung thông tin mà PureSkill thu thập trực tiếp từ bạn để xem xét, đánh giá người dùng, cung cấp và cải thiện các trải nghiệm trên website của PureSkill, phân tích và quảng cáo.
Các hình thức khác
Website
PureSkill có thể kết hợp và tổng hợp thông tin mà PureSkill thu thập được thông qua việc sử dụng dịch vụ của bạn với thông tin mà PureSkill có được từ các nguồn hợp pháp khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nguồn như trực tuyến, ngoại tuyến, thông tin được chi sẻ từ các nhà cung cấp dịch vụ khác…. PureSkill có thể sử dụng thông tin kết hợp và tổng hợp đó theo quy định tại Chính Sách này.
Thu thập thông tin ẩn danh
Sau khi bạn xóa thông tin của mình, PureSkill sẽ thực hiện một quy trình xóa thông tin để chắc chắn rằng đã loại bỏ hoàn toàn dữ liệu của bạn khỏi máy chủ của PureSkill và/hoặc thông tin đó không còn có thể được liên kết với bạn hoặc thiết bị của bạn một cách an toàn hoặc chỉ giữ lại thông tin dưới dạng ẩn danh thông qua những dịch vụ mà bạn đã sử dụng. PureSkill có thể sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích nghiên cứu, tiếp thị và cũng có thể chia sẻ dữ liệu đó với bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhà quảng cáo, đối tác quảng cáo và nhà tài trợ.
4. Liên kết và tính năng của của bên thứ ba
Dịch vụ của PureSkill chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba, chẳng hạn như các trang truyền thông xã hội và cũng chứa các trình cắm (plug-in) của bên thứ ba (chẳng hạn như nút Facebook like và nút Twitter theo dõi). Nếu bạn chọn sử dụng các trang web hoặc tính năng này, bạn có thể tiết lộ thông tin của mình không chỉ cho các bên thứ ba đó mà còn cho người dùng của họ và công chúng nói chung tùy thuộc vào cách dịch vụ của họ hoạt động. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn của các trang web hoặc dịch vụ đó. Việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn sẽ tuân theo chính sách bảo mật của các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, chứ không phải Chính Sách này. Chúng tôi đề nghị bạn đọc các chính sách bảo mật và quyền riêng tư của các bên thứ ba này.
5. Phạm vi sử dụng thông tin:
PureSkill thu thập thông tin cá nhân từ tất cả các dịch vụ mà PureSkill cung cấp cho những mục đích sau:
Thông tin được kết hợp
Đối với các mục đích được thảo luận trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ với thông tin mà chúng tôi nhận được từ các nguồn khác, cả trực tuyến và ngoại tuyến và sử dụng thông tin kết hợp đó theo Chính sách bảo mật này.
Dữ liệu tổng hợp / ẩn danh
Chúng tôi có thể tổng hợp và / hoặc ẩn danh bất kỳ thông tin nào được thu thập thông qua Dịch vụ để thông tin đó không còn có thể được liên kết với bạn hoặc thiết bị của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích nghiên cứu và tiếp thị và cũng có thể chia sẻ dữ liệu đó với bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhà quảng cáo, đối tác quảng cáo và nhà tài trợ.
6. Thời gian lưu trữ thông tin:
PureSkill lưu trữ thông tin của bạn cho đến khi bạn có yêu cầu hủy bỏ hoặc bạn tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ hoặc khi PureSkill thấy rằng việc tiếp tục lưu trữ thông tin là không cần thiết. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật trên máy chủ của Pure Skill
CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA BẠN
Pure Skill sẽ chia sẻ thông tin của bạn theo các cách sau:
Các chi nhánh và công ty con
PureSkill có thể chia sẻ thông tin mà PureSkill thu thập/tổng hợp được với nhóm các công ty của Pure Skill để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn, đảm bảo mức độ dịch vụ phù hợp và nâng cao sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng của bạn.
Các nhà cung cấp dịch vụ
PureSkill cung cấp quyền truy cập và/hoặc chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba được chọn thực hiện một hoặc một số dịch vụ thay mặt PureSkill. Họ có quyền truy cập để thực hiện các dịch vụ hợp pháp đó nhưng bị cấm sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác. Các dịch vụ do các nhà cung cấp dịch vụ khác cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn như thanh toán, bán hàng, tiếp thị, nội dung và tính năng sản phẩm, quảng cáo, phân tích, nghiên cứu, dịch vụ khách hàng, lưu trữ dữ liệu, bảo mật, phòng chống gian lận, xử lý thanh toán và dịch vụ pháp lý,….
Bảo vệ Pure Skill và những người khác
Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn thừa nhận và đồng ý rằng PureSkill có thể truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin mà PureSkill thu thập và lưu giữ về bạn nếu pháp luật yêu cầu hoặc tin tưởng rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để: (a) tuân thủ quy trình pháp lý (ví dụ giấy triệu tập hoặc bản án/quyết định của tòa án); (b) thực thi Điều Khoản Dịch Vụ, Chính Sách này hoặc các hợp đồng khác với bạn, bao gồm cả việc điều tra các vi phạm tiềm ẩn; (c) phản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; (d) đáp ứng yêu cầu của bạn cho dịch vụ khách hàng; và/hoặc (e) bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của Pure Skill cũng như của các đại lý và chi nhánh của Pure Skill, người dùng và/hoặc công chúng. Điều này bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để chống gian lận và ngăn chặn spam/phần mềm độc hại và các mục đích tương tự.
Chuyển nhượng kinh doanh
Khi PureSkill tiếp tục phát triển kinh doanh, PureSkill có thể mua, hợp nhất hoặc hợp tác với các công ty khác. Trong các giao dịch đó (bao gồm cả việc xem xét các giao dịch đó), thông tin người dùng có thể nằm trong số các tài sản được chuyển. Nếu một phần hoặc toàn bộ tài sản của PureSkill được bán hoặc chuyển nhượng cho bên thứ ba, thông tin khách hàng (bao gồm cả địa chỉ email của bạn) có thể là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng. Nếu việc chuyển nhượng đó phải tuân theo các hạn chế bắt buộc bổ sung theo luật hiện hành, PureSkill sẽ tuân thủ các hạn chế đó.
Diễn đàn công cộng
Một số tính năng nhất định của dịch vụ trên PureSkill.co, PureSkill giúp bạn có thể chia sẻ công khai nhận xét với người dùng khác. Bất kỳ thông tin nào bạn gửi qua các tính năng như vậy đều không được bảo mật và PureSkill có thể sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào (kể cả trong lời chứng thực hoặc các tài liệu tiếp thị khác). Bất kỳ thông tin nào bạn đăng công khai theo những cách này sẽ có sẵn cho công chúng ở mức độ lớn và có khả năng truy cập thông qua các công cụ tìm kiếm của bên thứ ba. Theo đó, hãy cẩn thận khi sử dụng các tính năng này.
Tổng hợp / Thông tin ẩn danh
Tùy thuộc vào từng khoảng thời gian nhất định, PureSkill có thể chia sẻ Tổng hợp/Thông tin dưới hình thức ẩn danh về việc sử dụng dịch vụ, chẳng hạn như bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng. Việc chia sẻ dữ liệu đó là không hạn chế.
TRẢ LỜI THÔNG TIN CỦA BẠN
Chúng tôi giữ thông tin của bạn không lâu hơn cần thiết cho các mục đích mà nó được xử lý. Khoảng thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin tùy thuộc vào mục đích chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó và / hoặc theo yêu cầu để tuân thủ luật pháp hiện hành.
8. Phương thức và công cụ để tiếp cận, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
Bạn có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình hoặc yêu cầu Pure Skill thực hiện việc này thông qua ban quản trị website (các thông tin liên hệ xin xem mục 11 và 12 dưới đây).
9. Cách PureSkill bảo vệ thông tin của bạn
Chúng tôi sử dụng các biện pháp hành chính, logic, vật lý và quản lý hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, trộm cắp và truy cập, sử dụng và sửa đổi trái phép. Các biện pháp này được thiết lập để đưa ra mức độ bảo mật phù hợp đối với các rủi ro của quá trình xử lý thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không có dịch vụ Internet hoặc email nào được bảo mật hoàn toàn hoặc không có lỗi. Vui lòng ghi nhớ điều này khi tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho Pure Skill hoặc các bên thứ ba khác qua Internet.
10. Giới hạn độ tuổi
Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên để đăng ký dịch vụ của PureSkill. Trường hợp bạn đăng nhập vào website từ một quốc gia khác, bạn phải đáp ứng đủ điều kiện về độ tuổi mà pháp luật quốc gia của bạn cho phép. Các cá nhân dưới 18 tuổi hoặc độ tuổi cho phép chỉ có thể sử dụng dịch vụ với sự tham gia, giám sát và cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.
11. Thông tin liên hệ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc khiếu nại nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của PureSkill, xin vui lòng liên hệ với PureSkill bằng cách gọi điện thoại hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ được nêu trong mục 12 dưới đây. Khi tiếp nhận những vấn đề này, PureSkill sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của bạn, tùy theo mức độ, PureSkill sẽ có những biện pháp xử lý và phản hồi bạn một cách kịp thời.
12. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân
Công ty Cổ phần Công nghệ Pure Skill được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109370383 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/10/2020. Địa chỉ: Số nhà 25A, ngõ Quan Trạm, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam SĐT: 0355 581 180
Email: support@pureskill.co
Subscribe

Nhận email mới nhất của chúng tôi để biết thêm các thông tin về chương trình khuyến mãi, các khóa học mới hay những dịch vụ hấp dẫn