Điều khoản dịch vụ của chúng tôi

1. Chào mừng đến với PureSkill
a. Giới thiệu
Với sứ mệnh phát triển thể thao điện tử thành xu hướng thịnh hành ở Việt Nam, PureSkill (Chúng tôi) cung cấp các khóa học nhằm chia sẻ kiến thức cho cho bất kỳ người dùng nào có mong muốn được cải thiện và nâng cao về trình độ trong loại hình thể thao này.
b. Quyền sửa đổi “Điều Khoản Dịch Vụ”
PureSkill bảo lưu quyền quyết định thay đổi, sửa đổi, bổ sung (sau đây gọi chung là sửa đổi) Điều Khoản Dịch Vụ này tại bất kỳ thời điểm nào. Trường hợp có sự sửa đổi, PureSkill sẽ đăng tải thông báo này trên trang web của PureSkill. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực trong thời hạn 14 (mười bốn) ngày sau khi thông báo được đăng tải, ngoại trừ một số thay liên quan đến các chức năng mới của dịch vụ hoặc các thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Điều Khoản Dịch Vụ sửa đổi được công bố và có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận những sửa đổi sửa đổi đó.
c. Chính sách bảo mật
Tại trang web của PureSkill, Chúng tôi tôn trọng và bảo mật thông tin riêng tư của bạn. Các chính sách về bảo mật thông tin xin tham khảo CHÍNH SÁCH BẢO MẬT được đăng tải trên trang web của PureSkill. Thông qua việc sử dụng dịch vụ trên trang web của PureSkill, bạn đã đồng ý cho phép PureSkill thu thập và sử dụng các dữ liệu cá nhân vào các mục đích được mô tả trong chính sách đó.
2. Truy cập và sử dụng dịch vụ
a. Dịch vụ
Dịch vụ do PureSkill cung cấp và bất kỳ nội dung nào khác có thể xem, thấy được thông qua việc sử dụng dịch vụ của PureSkill chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân bạn (người mua khóa học) và phi thương mại. Bằng việc sử dụng dịch vụ của PureSkill chúng tôi trao cho bạn quyền truy cập và xem các nội dung của PureSkill qua hình thức phát trực tuyến trên trang của PureSkill. Chúng tôi có toàn quyền đình chỉ quyền này của bạn tại bất kỳ thời điểm nào. Sau khi có thông báo đình chỉ quyền truy cập, bạn phải xóa tất cả các tài liệu, dữ liệu và bản sao của các tài liệu, dữ liệu đó.
b. Tài khoản thành viên, mật khẩu và bảo mật
PureSkill không cho phép bạn dùng tài khoản của người dùng khác và bạn không được cung cấp cho người khác thông tin về tài khoản và mật khẩu để truy cập tài khoản của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các hành vi liên quan đến tài khoản hoặc mật khẩu của bạn và bạn phải đảm bảo rằng thông tin về tài khoản và mật khẩu là bí mật và được bảo mật. Bạn đồng ý (i) ngay lập tức thông báo cho PureSkill khi phát hiện bất kỳ điều bất thường nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu của bạn; và (ii) đảm bảo rằng bạn đã đăng xuất tài khoản khi hoàn thành phiên truy cập sử dụng Dịch Vụ. PureSkill sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về các mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh do sự bất cẩn của bạn.
Bạn cần có một tài khoản để thực hiện các hoạt động trên trang web của PureSkill, bao gồm việc mua bán, tham gia khóa học hoặc đăng tải khóa học. Khi thiết lập và duy trì tài khoản của mình, bạn phải cung cấp và cập nhật kịp thời các thông tin một cách chính xác và đầy đủ, bao gồm cả địa chỉ thư điện tử (email).
Để có thể lấy lại tài khoản trong trường hợp tài khoản bị khóa, bạn phải cung cấp cho chúng tôi chính xác các thông tin bạn đã cung cấp trước đó cho chúng tôi để chứng minh bạn là chủ sở hữu của tài khoản đó. Trong trường hợp có bằng chứng người sở hữu tài khoản đã chết, Chúng tôi sẽ khóa vĩnh viễn tài khoản của người đó.
c. Thay đổi, tạm dừng hoặc dừng vĩnh viễn dịch vụ
PureSkill bảo lưu quyền thay đổi, tạm dừng hoặc dừng vĩnh viễn một hoặc một số hoặc toàn bộ dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong dịch vụ). Bạn đồng ý miễn tất cả trách nhiệm cho PureSkill khi Chúng tôi thực hiện những việc trên với bất kỳ bên nào. PureSkill sẽ không có nghĩa vụ giữ lại bất kỳ tài khoản, nội dung, thông tin nào, trừ trường hợp pháp luật có yêu cầu khác.
Khi thực hiện những việc trên Chúng tôi sẽ thông báo và sẽ đưa ra các cách thức giải quyết cụ thể, tùy vào từng thời điểm.
d. Dịch vụ trên thiết bị di động
Khi sử dụng dịch vụ trên thiết bị di động, bạn đồng ý rằng một hoặc một số dịch vụ sẽ không có trên phiên bản di động, tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc thiết bị di động cho bạn. Khi sử dụng dịch vụ trên thiết bị di động, bạn có thể cung cấp số điện thoại của mình. Bằng cách cung cấp số điện thoại của mình, bạn đồng ý nhận cuộc gọi và/hoặc SMS, MMS hoặc tin nhắn văn bản đến số điện thoại đó. Chúng tôi có thể chia sẻ số điện thoại của bạn với các chi nhánh của chúng tôi hoặc với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như các công ty hỗ trợ khách hàng, thanh toán hoặc thu tiền và nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn văn bản) mà Chúng tôi đã ký hợp đồng để hỗ trợ chúng tôi theo đuổi các quyền của mình hoặc cung cấp dịch vụ của chúng tôi theo các Điều Khoản Dịch Vụ, chính sách của Chúng tôi, luật hiện hành hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác mà Chúng tôi đã ràng buộc trách nhiệm với bạn. Bạn đồng ý rằng các bên này cũng có thể liên hệ với bạn bằng cách sử dụng các cuộc gọi và tin nhắn văn bản được gọi tự động hoặc ghi âm trước, khi được Chúng tôi cho phép để thực hiện các mục đích mà chúng tôi đã xác định ở trên. Trong trường hợp bạn thay đổi hoặc hủy kích hoạt số thiết bị di động của mình, bạn đồng ý cập nhật ngay thông tin tài khoản PureSkill của mình để đảm bảo rằng tin nhắn của bạn không được gửi đến người đang sở hữu số cũ của bạn.
Thực tiễn chung về sử dụng và lưu trữ
Bạn thừa nhận rằng PureSkill có thể thiết lập các thông lệ và giới hạn chung liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn khoảng thời gian tối đa mà dữ liệu hoặc nội dung khác sẽ được Dịch vụ giữ lại và không gian lưu trữ tối đa sẽ được giữ lại được phân bổ trên các máy chủ của PureSkill thay mặt bạn. Bạn đồng ý rằng PureSkill không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với việc xóa hoặc không lưu trữ bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung nào khác được Dịch vụ duy trì hoặc tải lên. Bạn thừa nhận rằng Pureskill có quyền chấm dứt các tài khoản không hoạt động trong một khoảng thời gian dài. Bạn cũng thừa nhận rằng PureSkill có quyền thay đổi các thông lệ và giới hạn chung này bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình, có hoặc không có thông báo.
Dịch vụ di động
Dịch vụ có thể bao gồm một số dịch vụ khả dụng qua thiết bị di động, bao gồm (i) khả năng tải nội dung lên Dịch vụ qua thiết bị di động, (ii) khả năng duyệt Dịch vụ và Trang web từ thiết bị di động thiết bị và (iii) khả năng truy cập một số tính năng nhất định thông qua một ứng dụng được tải xuống và cài đặt trên thiết bị di động (gọi chung là “Dịch vu di động”). Trong phạm vi bạn truy cập Dịch vụ thông qua thiết bị di động, nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn có thể tính phí tiêu chuẩn, tốc độ dữ liệu và các khoản phí khác. Ngoài ra, việc tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng một số Dịch vụ di động nhất định có thể bị nhà cung cấp dịch vụ của bạn cấm hoặc hạn chế và không phải tất cả các Dịch vụ di động đều có thể hoạt động với tất cả các nhà mạng hoặc thiết bị. Khi sử dụng Dịch vụ di động, bạn có thể cung cấp số điện thoại của mình. Bằng cách cung cấp số điện thoại của bạn, bạn đồng ý nhận cuộc gọi và / hoặc SMS, MMS hoặc tin nhắn văn bản theo số đó. Chúng tôi có thể chia sẻ số điện thoại của bạn với các chi nhánh của chúng tôi hoặc với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như hỗ trợ khách hàng, công ty thanh toán hoặc bộ sưu tập và nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn văn bản) mà chúng tôi đã ký hợp đồng để hỗ trợ chúng tôi theo đuổi các quyền hoặc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi theo các Điều khoản này về Dịch vụ, chính sách của chúng tôi, luật áp dụng hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác mà chúng tôi có thể có với bạn. Bạn đồng ý các bên này cũng có thể liên hệ với bạn bằng cách sử dụng các cuộc gọi và tin nhắn văn bản được xác định trước hoặc theo quy định, như được chúng tôi ủy quyền để thực hiện các mục đích mà chúng tôi đã xác định ở trên và không nhằm mục đích riêng của họ. Trong trường hợp bạn thay đổi hoặc hủy kích hoạt số điện thoại di động của mình, bạn đồng ý cập nhật kịp thời thông tin tài khoản PureSkill của bạn để đảm bảo rằng tin nhắn của bạn không được gửi cho người lấy số cũ của bạn.
3. Điều kiện sử dụng
a. Hành vi của người dùng
Bạn tự chịu trách nhiệm về tất cả các đoạn mã (code), video, hình ảnh, thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm thanh, đồ học, tin nhắn hoặc các tài liệu khác liên quan (sau đây gọi tắt là “nội dung”) mà bạn đăng, tải, xuất bản, công khai (sau đây gọi tắt là “đăng tải”) hoặc email hoặc từ hành vi sử dụng dịch vụ của PureSkill. Chúng tôi có quyền điều tra và thực hiện hoạt động pháp lý đối với bất kỳ người dùng nào vi phạm quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này và có quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, xóa nội dung vi phạm, khóa vĩnh viễn tài khoản vi phạm, đồng thời báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.
Bạn không được phép sử dụng tài khoản để:
.
Gửi thư điện tử hoặc đăng tải những nội dung: (i) vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào; (ii) bạn không có quyền đăng tải những nội dung đó; (iii) chứa phần mềm hoặc đoạn mã (code) độc hại, vi-rút gây hại cho bất kỳ máy tính nào; (iv) gây mất an toàn chính sách bảo mật thông tin của PureSkill; (v) bất kỳ quảng cáo trái phép và hình thức lôi kéo nào không được phép hoặc vi phạm pháp luật; (vi) là thông tin bất hợp pháp, có hại, bạo lực, đe dọa, quấy rối, xúc phạm, bôi nhọ người khác, khiêu dâm, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, phân biệt chủng tộc,…;
.
Can thiệp hoặc làm gián đoạn bất kỳ dịch vụ, máy chủ hoặc kết nối nào của PureSkill;
.
mạo danh bất kỳ tổ chức, cá nhân nào hoặc tuyên truyền thông tin sau sự thật về mối quan hệ của bạn của người khác với một cá nhân hoặc tổ chức khác;
.
thu thập thông tin cá nhân của người dưới 18 tuổi;
.
thu thập email, tài khoản, thông tin cá nhân của người dùng khác;
.
cổ súy cho bất kỳ hoạt động phạm pháp nào.
b. Sử dụng cho mục đích thương mại
Trừ trường hợp được PureSkill cho phép bằng văn bản, bạn không được phép công khai, phân phối, cấp cấp phép, xuất bản, nhân bản, sao chép, tạp ra các tác phẩm phái sinh từ, sửa đổi, bán lại, khai thác, chuyển giao hoặc tải lên bất kỳ tài liệu, nội dung nào của PureSkill cho bất kỳ hoạt động thương mại nào, bất kỳ phần nào của dịch vụ hoặc quyền truy cập dịch vụ.
4. Giá khóa học và phương thức thanh toán
a. Giá khóa học
Giá của các khóa học được đăng tải chính thức trên trang web của PureSkill. Trong một số trường hợp, giá của khóa học được cung cấp trên trang web của PureSkill có thể khác với giá của khóa học được cung cấp trên các ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc tivi, do hệ thống định giá của nhà cung cấp nền tảng di động và các chính sách của các nhà cung cấp đó liên quan đến khoạt động bán hàng và khuyến mại.
b. Phương thức thanh toán
Bạn đồng ý trả phí khóa học mà bạn mua và bạn cho phép Chúng tôi tính phí thẻ ghi nợ hoặc thẻ điểm của bạn hoặc xử lý theo các phương tiện thanh toán khác cho các khoản phí bạn phải trả phát sinh từ việc mua khóa học. PureSkill làm việc với các đối tác xử lý thanh toán của bên thứ ba để cung cấp cho bạn các phương thức thanh toán thuận tiện nhất và đảm bảo thông tin thanh toán của bạn. Bạn có thể xem Chính Sách Bảo Mật đã được đăng tải trên trang web của PureSkill để biết thêm thông tin chi tiết.
c. Hoàn lại tiền
5. Quà tặng và mã khuyến mại
PureSkill hoặc đối tác của PureSkill có thể cung cấp mã khuyến mại, quà tặng cho người dùng. Một số mã nhất định có thể được đổi thành quà tặng hoặc điểm khuyến mại áp dụng cho tài khoản PureSkill của bạn, sau đó có thể được sử dụng để mua các khóa học đủ điều kiện trên trang web của PureSkill, tuân theo các điều khoản đi kèm với mã của bạn. Các mã khác có thể được đổi trực tiếp cho các khóa học cụ thể. Không thể sử dụng điểm quà tặng và khuyến mại để mua hàng trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc ứng dụng trê TV của chúng tôi.
Các mã khuyến mại và điểm này, cũng như bất kỳ giá trị khuyến mại nào được liên kết với chúng, có thể hết hạn nếu không được sử dụng trong khoảng thời gian được chỉ định trong tài khoản PureSkill của bạn. Mã quà tặng và mã khuyến mại do PureSkill cung cấp có thể không được hoàn lại thành tiền mặt, trừ khi có quy định khác trong điều khoản đi kèm với mã của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật hiện hành. Mã quà tặng và mã khuyến mại do đối tác cung cấp phải tuân theo chính sách hoàn tiền của đối tác đó (nếu có). Nếu bạn có nhiều khoản điểm đã tiết kiệm, PureSkill có thể xác định khoản điểm nào của bạn để áp dụng cho giao dịch mua của bạn. Để biết thêm chi tiết bạn có thể liên hệ với PureSkill theo các thông tin đã được công bố trên trang web.
6. Nội dung khóa học
Khóa học là một phần trong những sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên Website của PureSkill, Chúng tôi sẽ cấp quyền truy cập không giới hạn thời gian cho bạn vào xem nội dung khoá học, các bài kiểm tra và những thông tin học thuật khác như tài liệu, số liệu ở các định dạng như âm thanh, phim ảnh, nội dung viết, hình ảnh, ghi âm hoặc bất cứ loại nội dung số nào phù hợp với loại khoá học hay tài liệu đăng ký (dưới đây gọi chung là “Nội dung Khoá học và Tài liệu”).
Nội dung Khoá học và Tài liệu được cung cấp chỉ duy nhất cho bạn với mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, hỗ trợ việc học trực tuyến hoặc sử dụng tài liệu mà bạn đã đăng ký (dưới đây gọi là “Quyền sử dụng giới hạn”).
Bạn được quyền truy cập không giới hạn thời gian vào các Nội dung Khoá học và Tài liệu. Bạn có thể tải về và in ra các tài liệu được giảng viên cho phép (nếu có), và chỉ sử dụng các nội dung đó như đã quy định trong Quyền sử dụng giới hạn.
Bạn không được phép tái xuất bản, sao chép, đăng tải, chia sẻ, chỉnh sửa, bán lại, sử dụng cho mục đích thương mại, trình chiếu cho nhiều người xem, dù là một phần hay toàn bộ Nội dung Khoá học và Tài liệu, trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào hay dưới bất kỳ hành vi nào, khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi và/hoặc người sở hữu Nội dung Khóa học và Tài liệu. Bạn chỉ được sử dụng các Nội dung khoá học và Tài liệu này cho Quyền sử dụng giới hạn như đã nêu bên trên.
Chúng tôi bảo lưu quyền được chỉnh sửa, thay đổi, bổ sung Nội dung Khoá học và Tài liệu, ngay cả sau khi bạn đã đăng ký. Thông thường thì những thay đổi này sẽ giúp mang lại nội dung tốt hơn, mặc dù trong một số trường hợp những gì bạn nhận được sẽ khác so với nội dung ban đầu bạn nhận được.
7. Liên kết ngoài (liên kết với bên thứ ba)
Ứng dụng trên thiết bị di động và/hoặc Website có thể chứa liên kết đến các ứng dụng, tài nguyên, website hoặc plugin khác do bên thứ ba cung cấp. Việc nhấp vào các liên kết đó hoặc cho phép các kết nối đó kết nối đến tài khoản của bạn có thể cho phép các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu về bạn. Chúng tôi không kiểm soát và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với Chính Sách Bảo Mật của các bên thứ ba đó và việc thực hiện thực tế của họ. Việc bạn sử dụng hoặc truy cập các liên kết của bên thứ ba đó là rủi ro của riêng bạn và bạn có trách nhiệm đọc Chính Sách Bảo Mật của các bên thứ ba đó trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho họ hoặc đăng nhập vào trang web của PureSkill thông qua các đường liên kết đó.
8. Sở hữu trí tuệ
PureSkill tôn trọng sự sáng tạo về các nội dung liên quan đến khóa học nói riêng và quyền sở hữu trí tuệ nói chung nên mọi hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật không được phép hiện hữu trên trang web của PureSkill. Chúng tôi có toàn quyền xử lý những vi phạm này trên trang web của Chúng tôi. Tuy nhiên, trong trường hợp có quá nhiều khóa học được đăng tải và vượt quá sức kiểm duyệt của PureSkill, chúng tôi sẽ chỉ xem xét, phê duyệt đến chất lượng và nội dung khóa học mà không xem xét đến các quyền sở hữu trí tuệ. Do vậy, trường hợp bạn phát hiện có khóa học vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bạn có thể gửi báo cáo đến PureSkill theo trình tự sau:
Bước 1: Gửi thông tin về Pure Skill
Bạn có nghĩa vụ cung cấp các thông tin sau về các khóa học mà bạn có bằng chứng là có hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ:
Lưu ý: Trước khi nộp đơn khiếu nại bạn phải đảm bảo và nhận thức rằng:
Bước 2: PureSkill sẽ gửi một bản sao các tài liệu, nội đến bên có khóa học bị khiếu nại
Bước 3: Nhận giải trình từ bên có khóa học bị khiếu nại
Bước 4: Xử lý thông tin và thông báo kết quả đến các bên
9. Các điều khoản khác
a. Chấp thuận các ràng buộc của Điều Kiện Điều Khoản
Bạn đồng ý rằng việc đăng nhập, đăng ký và sử dụng dịch vụ của PureSkill là hành vi chấp thuận và đồng ý chịu sự ràng buộc và điều khoản của Điều Khoản Dịch Vụ này. Nếu bạn không đồng ý, bạn có thể không đăng nhập, đăng ký và sử dụng các dịch vụ của PureSkill.
Trường hợp bạn thay mặt pháp nhân chấp thuận và đồng ý chịu sự ràng buộ của Điều Khoản Dịch Vụ này, bạn phải đảm bảo rằng bạn được cho phép làm việc đó.
b. Tuyên bố từ chối
PureSkill có các biện pháp bảo mật cho Website/Ứng dụng trên thiết bị di động và/hoặc tivi và các dịch vụ cung cấp. Tuy nhiên PureSkill không thể đảm bảo tuyệt đối tránh khỏi các hành động phá hoại hoặc các loại virus từ Internet, sự cố về mạng, đường truyền, hệ thống máy chủ…Hoặc các sự cố đột ngột ngoài tầm kiểm soát.
c. Các giới hạn trách nhiệm khác
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra khi bạn đăng ký một khóa học và khi bạn thực hiện theo hướng dẫn của khóa học đó dẫn đến hỏng hóc, thiệt hại cho máy tính của bạn hoặc bạn không thể thực hiện theo hướng dẫn được và bạn không có quyền đòi bồi thường thiệt hại. PureSkill sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc ngẫu nhiên nào (bao gồm mất dữ liệu, doanh thu , lợi nhuận, hoặc cơ hội kinh doanh), cho dù phát sinh từ bất kỳ thỏa thuận và/hoặc điều kiện điều khoản nào khác của PureSkill và ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo trước về khả năng xảy ra thiệt hại.
d. Bồi thường thiệt hại
Trong trường hợp hành vi của bạn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của PureSkill, chúng tôi có quyền khởi kiện bạn và đồng ý bồi thường, bảo vệ Chúng tôi (nếu có yêu cầu) và giữ cho PureSkill và các bên liên kết khác của PureSkill không có bất kỳ khiếu kiện, thiệt hại, mất mát, chi phí nào mà phát sinh từ (i) nội dung bạn đăng tải hoặc gửi; (ii) việc sử dụng Dịch vụ của PureSkill; (iii) vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ này và/hoặc các quy định, chính sách khác của PureSkill; (iv) vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của bạn vẫn tồn tại kể cả khi bạn không còn bị ràng buộc bởi Điều Khoản Dịch Vụ này nữa.
e. Luật điều chỉnh
Điều Khoản Dịch Vụ này được điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
10. Chấm dứt quyền sử dụng tài khoản người dùng/dịch vụ
Bạn đồng ý rằng PureSkill có toàn quyền chấm dứt tạm thời hoặc vĩnh việc quyền sử dụng tài khoản của bạn khi phát hiện bạn đã vi phạm hoặc hành động trái với tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ này. Bất kỳ hoạt động nào bị nghi ngờ là gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp có thể là cơ sở để chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn và đều có thể được chuyển đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. PureSkill cũng có thể theo quyết định riêng của mình và bất kỳ lúc nào cũng có thể ngừng cung cấp Dịch vụ, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, có hoặc không có thông báo trước.
Bạn đồng ý rằng mọi việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ theo bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Dịch Vụ này có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước, đồng thời thừa nhận và đồng ý rằng PureSkill có thể hủy kích hoạt hoặc xóa ngay lập tức tài khoản của bạn cũng như tất cả thông tin và tệp liên quan trong tài khoản của bạn và/hoặc ngăn chặn bất kỳ quyền truy cập nào khác vào các tệp đó hoặc Dịch vụ. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng PureSkill sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ.
11. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại
Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tương tác của mình với bất kỳ người dùng nào khác có liên quan đến Dịch vụ và PureSkill sẽ không có trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm liên quan đến điều đó. PureSkill có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, tham gia vào bất kỳ hình thức nào đối với các tranh chấp giữa bạn và bất kỳ người dùng Dịch vụ nào khác.

Giám đốc

TRẦN DUY ANH

Subscribe

Nhận email mới nhất của chúng tôi để biết thêm các thông tin về chương trình khuyến mãi, các khóa học mới hay những dịch vụ hấp dẫn